Βάση κυψέλης με σίτα

Ξύλινες βάσεις με σίτα για κυψέλες Langstroth. Ιδανικές για να αντιμετωπίσετε την βαρρόα και την υπερθέρμανση του μελλισσιού κατά την μεταφορά.

Προϊόντα Honeybox