Γονοφωλιά Πλήρης 10 πλαισίων

Γονοφωλιά Πλήρης 10 πλαισίων

Γονοφωλιά Πλήρης

Η γονοφωλιά είναι τύπου Langstroth, κατασκευάζεται από ξυλεία Ά διαλογής και είναι άριστης ποιότητας. Διαθέτει χειρολαβές και στις 4 πλευρές της κυψέλης.

Η γονοφωλιά ή αλλιώς εμβρυοθάλαμος, είναι ο όροφος της κυψέλης που έχει αποκλειστικό προορισμό, να γεννά η βασίλισσα και να αναπτύσσεται ο γόνος. Φροντίζουμε πάντα να έχουμε το μελίσσι μας καλά οργανωμένο και τον πάτο της γονοφωλιάς καθαρό, ώστε να μπορεί να αναπτύσσεται ομαλά και γρήγορα χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

Προϊόντα Honeybox