Γονοφωλιά 8 πλαισίων​

Γονοφωλιά 8 πλαισίων​

Γονοφωλιά 8 πλαισίων

Γονοφωλιά με 8 τελάρα από ξυλεία Ά διαλογής. Στοκαρισμένη και πλαναρισμένη.

Η γονοφωλιά ή αλλιώς εμβρυοθάλαμος, είναι ο όροφος της κυψέλης που έχει αποκλειστικό προορισμό, να γεννά η βασίλισσα και να αναπτύσσεται ο γόνος. Φροντίζουμε πάντα να έχουμε το μελίσσι μας καλά οργανωμένο και τον πάτο της γονοφωλιάς καθαρό, ώστε να μπορεί να αναπτύσσεται ομαλά και γρήγορα χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

Προϊόντα Honeybox