Πάτωμα κυψέλης

Πάτωμα κυψέλης

Πάτωμα κυψέλης

Πάτωμα κυψέλης τύπου Langstrogh (χωρίς πλαίσια). Από ξυλεία Ά διαλογής, στοκαρισμένο και πλαναρισμένο.
Διατίθεται και πλήρες (με πλαίσια).

Προϊόντα Honeybox