Πάτωμα κυψέλης 10 πλαισίων

Πάτωμα κυψέλης 10 πλαισίων

Ξύλινη κυψέλη μονή

Πατώματα ξύλινης κυψέλης 10 πλαισίων πλήρη. Από ξυλεία Ά διαλογής άριστης ποιότητας. Συμπεριλαμβάνονται και τα 10 πλαίσια.

Προϊόντα Honeybox