Πάτωμα κυψέλης 8 πλαισίων

Πάτωμα κυψέλης 8 πλαισίων

Πατώματα κυψέλης 8 πλαισίων πλήρη. Από ξυλεία Ά διαλογής. Διαθέτουν χειρολαβές και στις 4 πλευρές της κυψέλης.

Κατά την άνοιξη ο πληθυσμός της κυψέλης και του γόνου πολλαπλασιάζεται.Η ωοτοκία της βασίλισσας αυξάνεται ραγδαία και το μελίσσι έχει ιδιαίτερα αυξημένη τάση για σμηνουργία. Έτσι ο μελισσοκόμος θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός καθώς οι χειρισμοί είναι εξαιρετικά σημαντικοί για την ανάπτυξη του σμήνους και φυσικά και της σοδειάς. Η έλειψη χώρου μέσα στην κυψέλη είναι μια από τις κυριότερες αιτίες σμηνουργίας. Έτσι όταν παρατηρήσουμε το μέλισσες να πατάει και στα 9 πλαίσια, και ο γόνος να έχει καλύψει 6-8 πλαίσια, θα πρέπει να προσθέσουμε ένα νέο πάτωμα. Κατά αυτό τον τρόπο δίνουμε στην βασίλισσα χώρο για να γεννήσει και αποτρέπουμε την σμηνουργία. Ο δεύτερος όροφος πρέπει να τοποθετηθεί στο πάνω μέρος της γεμάτης κυψέλης και μέσα να τοποθετήσουμε χτισμένα και άχτιστα πλαίσια.

Προϊόντα Honeybox