Πριστή Ξυλεία Honeybox

Deck Πισίνας

Η ελληνική πριστή (πριονιστή) ξυλεία ελάτης και πεύκου αποτελεί την ιδανική λύση για κάθε ξύλινη κατασκευή.
Παράγεται στο εργοστάσιό μας με σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό και αυστηρότατες ποιοτικές προδιαγραφές, σε οποιαδήποτε διατομή και μήκος , σύμφωνα με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις της κάθε κατασκευής και παραδίδεται άμεσα.