ΞΥΛΕΙΑ Α' ΔΙΑΛΟΓΗΣ

Τα υλικά που χρησιμοποιούμε.

Για την κατασκευή της κυψέλης χρησιμοποιείται ξυλεία ελάτης και πεύκης Α’ ποιότητας η οποία έχει ξηρανθεί στους 13 – 14 °C και προέρχεται από δασικές εκτάσεις ελεγχόμενης κοπής και υπεύθυνης διαχείρισης (FSC) έτσι ώστε να προστατεύσουμε το περιβάλλον.